BUV46

NS , S-L , 850/400V , 6A , 85W , 12MHz

دسته: