BUV47I

NS – S-L , 850/400V , 9A , 120W , 7MHz

دسته: